dataskydd och datasäkerhet

Dataskydd Personuppgifter (vanligtvis kallade „data“ nedan) behandlas endast av oss i den utsträckning det är nödvändigt och i syfte att tillhandahålla en funktionell och användarvänlig webbplats, inklusive dess innehåll och de tjänster som erbjuds där. Enligt artikel 4 nr 1 i förordning (EU) 2016/679, det vill säga den allmänna dataskyddsförordningen (nedan kallad „GDPR“), är „behandling“ varje process som utförs med eller utan hjälp av automatiserade processer eller någon sådan serie av processer i samband med personuppgifter, såsom insamling, inspelning, organisering, ordnande, lagring, anpassning eller ändring, läsning, sökning, användning, avslöjande genom överföring, distribution eller någon annan form av tillhandahållande, jämförelse eller länkning, begränsa, ta bort eller förstöra. Med följande dataskyddsförklaring informerar vi dig särskilt om typen, omfattningen, syftet, varaktigheten och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter, i den mån vi beslutar om ändamålen och medlen för behandlingen antingen ensamma eller tillsammans med andra. Dessutom kommer vi att informera dig nedan om de tredjepartskomponenter vi använder i optimeringssyfte och för att öka kvaliteten på användningen, i den mån tredje part behandlar data på eget ansvar. Vår integritetspolicy är uppbyggd enligt följande: I. Information om oss som registeransvariga II Användares och registrerades rättigheter III. Information om databehandling

I. Information om oss som registeransvariga Ansvarig leverantör av denna webbplats när det gäller dataskydd är: Hoegakusten mediadesign

Thomas Becker

Strinne 504

87296 Bjärtra

Telefon: 072 150 6117

E-post: thomas@hoegakusten-mediendesign.se

II Användares och registrerades rättigheter När det gäller den databehandling som beskrivs närmare nedan har användarna och de som berörs rätt för bekräftelse på om uppgifter som rör dem behandlas, för information om de uppgifter som behandlas, för ytterligare information om databehandling och för kopior av uppgifterna (jfr även art. 15 GDPR); att korrigera eller komplettera felaktiga eller ofullständiga uppgifter (se även Art. 16 GDPR); till omedelbar radering av uppgifterna om dem (se även artikel 17 GDPR), alternativt, om ytterligare behandling krävs i enlighet med artikel 17 (3) GDPR, till begränsning av behandlingen i enlighet med artikel 18 GDPR; att ta emot de uppgifter som hänför sig till dem och tillhandahållna av dem och att överföra dessa uppgifter till andra leverantörer/ansvariga parter (jfr även Art. 20 GDPR); att klaga till tillsynsmyndigheten om du anser att uppgifterna om dig behandlas av leverantören i strid med dataskyddsbestämmelserna (se även art. 77 GDPR). Dessutom är leverantören skyldig att informera alla mottagare till vilka uppgifter har lämnats ut av leverantören om varje rättelse eller radering av uppgifter eller den begränsning av behandling som sker på grundval av artiklarna 16, 17 paragraf 1, 18 DSGVO lär. . Denna skyldighet föreligger dock inte om denna anmälan är omöjlig eller innebär en oproportionerlig ansträngning. Oavsett detta har användaren rätt till information om dessa mottagare. Enligt artikel 21 GDPR har användare och registrerade också rätt att invända mot framtida behandling av uppgifterna om dem, förutsatt att uppgifterna behandlas av leverantören i enlighet med artikel 6 (1 lit f) GDPR . I synnerhet är en invändning mot databehandling i syfte att direktreklam tillåten.

III. Information om databehandling Dina uppgifter som behandlas när du använder vår webbplats kommer att raderas eller blockeras så snart syftet med lagringen inte längre gäller, raderingen av uppgifterna inte strider mot några lagstadgade lagringskrav och ingen annan information om enskilda behandlingsmetoder ges i efterhand. Kontaktförfrågningar / kontaktalternativ Om du kontaktar oss via kontaktformuläret eller e-post kommer de uppgifter du lämnar att användas för att behandla din förfrågan. Att tillhandahålla uppgifterna är nödvändigt för att behandla och besvara din förfrågan – utan att tillhandahålla den kan vi inte svara på din förfrågan alls eller endast i begränsad omfattning.

Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6 punkt 1 bokstav b) GDPR. Dina uppgifter kommer att raderas om din begäran har besvarats slutgiltigt och raderingen inte strider mot några lagstadgade krav på lagring, till exempel vid eventuell efterföljande avtalsbehandling. Facebook Vi har en företagsnärvaro på Facebook-plattformen för att marknadsföra våra produkter och tjänster och för att kommunicera med intresserade parter eller kunder. På denna sociala medieplattform är vi gemensamt ansvariga med Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Facebooks dataskyddsombud kan nås via ett kontaktformulär: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970 Vi har reglerat gemensamt ansvar i ett avtal avseende respektive skyldigheter enligt GDPR. Detta avtal, från vilket de ömsesidiga förpliktelserna härrör, finns tillgängligt på följande länk: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum Den rättsliga grunden för den resulterande och efterföljande reproducerade behandlingen av personuppgifter är artikel 6.1 (f) GDPR. Vårt berättigade intresse är analys, kommunikation, försäljning och marknadsföring av våra produkter och tjänster. Den rättsliga grunden kan också vara användarens samtycke till plattformsoperatören i enlighet med artikel 6.1 (a) GDPR. Användaren kan när som helst återkalla sitt samtycke till detta i enlighet med artikel 7 paragraf 3 GDPR genom att meddela plattformsoperatören för framtiden. När du besöker vår online-närvaro på Facebook-plattformen, Facebook Ireland Ltd. som operatör för plattformen i EU, behandlar användardata (t.ex. personlig information, IP-adress etc.). Denna användardata används för statistisk information om användningen av vår företagsnärvaro på Facebook. Facebook Ireland Ltd. använder dessa uppgifter för marknadsundersökningar och reklamändamål och för att skapa användarprofiler. Baserat på dessa profiler är det Facebook Ireland Ltd. Det är till exempel möjligt att annonsera användare inom och utanför Facebook utifrån deras intressen. Om användaren är inloggad på sitt Facebook-konto vid tidpunkten för samtalet kommer Facebook Ireland Ltd. länka även data till respektive användarkonto. Om användaren kontaktar oss via Facebook kommer användarens personuppgifter som angetts vid detta tillfälle att användas för att behandla begäran. Användarens data kommer att raderas av oss om användarens begäran slutgiltigt har besvarats och det inte finns några lagliga lagringsförpliktelser, såsom vid efterföljande avtalsbehandling. För att behandla uppgifterna måste Facebook Ireland Ltd. cookies kan också ställas in. Om användaren inte samtycker till denna bearbetning är det möjligt att förhindra installation av cookies genom att ställa in webbläsaren därefter. Cookies som redan har sparats kan också raderas när som helst. Inställningarna för detta beror på respektive webbläsare. När det gäller Flash-cookies kan behandlingen inte förhindras via webbläsarinställningarna, utan genom motsvarande inställning av Flash-spelaren. Om användaren förhindrar eller begränsar installationen av cookies kan detta leda till att inte alla Facebook-funktioner är fullt användbara. Mer information om bearbetningsaktiviteterna, deras förebyggande och radering av de uppgifter som behandlas av Facebook finns i Facebooks datapolicy: https://www.facebook.com/privacy/explanation Det kan inte uteslutas att bearbetning av Meta Platforms Ireland Limited också kommer att ske via Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornien 94025 i USA. „Facebook“ social plug-in Vi använder plugin-programmet för det sociala nätverket Facebook på vår webbplats. Facebook är en internettjänst som tillhandahålls av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Om du har gett ditt samtycke till denna behandling är den rättsliga grunden artikel 6 (1) (a) GDPR. Den rättsliga grunden kan också vara artikel 6 (1) (f) GDPR. Vårt legitima intresse ligger i att förbättra kvaliteten på vår webbplats. Facebook ger ytterligare information om möjliga plugin-program och deras respektive funktioner https://developers.facebook.com/docs/plugins/ redo för dig.

Om plugin-programmet är lagrat på en av sidorna på vår webbplats som du besöker, laddar din webbläsare ner en representation av plug-in från Facebook-servrarna i USA. Av tekniska skäl är det nödvändigt för Facebook att behandla din IP-adress. Dessutom registreras dock även datum och tid för besöket på vår webbplats. Om du är inloggad på Facebook medan du besöker en av våra webbplatser med plug-in, kommer informationen som samlas in av plug-in från ditt specifika besök att kännas igen av Facebook. Facebook kan komma att tilldela informationen som samlas in på detta sätt till ditt personliga användarkonto där. Om du till exempel använder Facebook „Gilla“-knappen kommer denna information att lagras i ditt Facebook-användarkonto och vid behov publiceras på Facebook-plattformen. Om du vill förhindra detta måste du antingen logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats eller använda ett tillägg till din webbläsare för att förhindra att Facebook-plugin-programmet blockeras från att laddas. Facebook tillhandahåller ytterligare information om insamling och användning av data samt dina rättigheter och skyddsalternativ i detta avseende i https://www.facebook.com/policy.php återhämtningsbar dataskyddsinformation. Google Analytics Vi använder Google Analytics på vår webbplats. Detta är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, nedan kallad „Google“. Tjänsten Google Analytics används för att analysera användningsbeteendet på vår webbplats. Den rättsliga grunden är artikel 6 punkt 1 bokstav f) GDPR. Vårt legitima intresse ligger i analys, optimering och ekonomisk drift av vår webbplats. Användnings- och användarrelaterad information, såsom IP-adress, plats, tid eller frekvens för besök på vår webbplats, överförs till en Google-server i USA och lagras där. Däremot använder vi Google Analytics med den så kallade anonymiseringsfunktionen. Med den här funktionen förkortar Google redan IP-adressen inom EU eller EES. Uppgifterna som samlas in på detta sätt används i sin tur av Google för att ge oss en utvärdering av besöket på vår webbplats och användningsaktiviteterna där. Dessa uppgifter kan också användas för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av vår webbplats och användningen av Internet. Google uppger att den inte associerar din IP-adress med annan data. Dessutom underhåller Google https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners Ytterligare dataskyddsinformation finns tillgänglig för dig, till exempel även om möjligheterna att förhindra användning av data. Dessutom erbjuder Google under https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ett så kallat deaktiveringstillägg tillsammans med ytterligare information om detta. Detta tillägg kan installeras med de vanligaste webbläsarna och ger dig ytterligare kontroll över den data som Google samlar in när du besöker vår webbplats. Tillägget informerar Google Analytics JavaScript (ga.js) om att information om besöket på vår webbplats inte ska överföras till Google Analytics. Detta hindrar dock inte att information överförs till oss eller till andra webbanalystjänster. Du kan självklart också ta reda på om och vilka andra webbanalystjänster vi använder i denna dataskyddsdeklaration. Google Fonts Vi använder Google Fonts för att visa externa typsnitt på vår webbplats. Detta är en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, nedan kallad „Google“. För att möjliggöra visning av vissa typsnitt på vår webbplats upprättas en anslutning till Googles server i USA när vår webbplats öppnas. Den rättsliga grunden är artikel 6 punkt 1 bokstav f) GDPR. Vårt legitima intresse ligger i optimering och ekonomisk drift av vår webbplats. Genom att ansluta till Google när du besöker vår webbplats kan Google avgöra från vilken webbplats din förfrågan skickades och till vilken IP-adress visningen av teckensnittet ska skickas. Google erbjuder under https://adssettings.google.com/authenticated https://policies.google.com/privacy ytterligare information, särskilt om möjligheterna att förhindra användning av uppgifter.

Google erbjuder under https://adssettings.google.com/authenticated https://policies.google.com/privacy ytterligare information, särskilt om möjligheterna att förhindra användning av uppgifter.

Exempel på dataskyddsdeklaration från advokatfirman Weiß & Partner

Muster-Datenschutzerklärung der Anwaltskanzlei Weiß & Partner